điện mặt trời

28.12.2020 BBT
Do chưa có hướng dẫn mới, các yêu cầu về đấu nối, ký hợp đồng mua bán điện mặt trời mái nhà sau 31/12 bị tạm dừng. Tập...

23.09.2020 BBT
Hệ thống mặt trời không lắp trên mái nhà của công trình xây dựng có công năng độc lập, hệ thống mặt trời của trang...