Sáng mãi phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Thứ Hai, 19.10.2020, 19:57

Trải qua bao biến cố của xã hội, thăng trầm của lịch sử, 76 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn sát cánh cùng Nhân dân cả nước làm nên những chiến công oanh liệt, hoàn thành vẻ vang sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa cả nước vững bước đi lên xây dựng chủ nghĩa xã hội. Một đội quân từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu, trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội ta đều một lòng, một dạ trung thành tuyệt đối với Tổ quốc, với Ðảng và Nhân dân góp phần tô thắm thêm truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”.

Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ đã trở nên quen thuộc và gần gũi với bất kỳ một người dân nào. “Bộ đội Cụ Hồ”, một tên gọi dành cho những người đã và đang hoạt động trong quân đội Nhân dân Việt Nam. “Bộ đội Cụ Hồ” nghe thân thương, trìu mến, gần gũi dễ hiểu cho mọi lứa tuổi người Việt Nam, thậm chí còn cho Nhân dân các nước Lào – Campuchia. Có nhiều cách hiểu, cách diễn đạt khác nhau, nhưng tựu chung lại đều là những điều tốt đẹp, sự tôn vinh cao nhất trong thang giá trị văn hóa dân tộc ta về một nhân cách hoàn thiện hoạt động trong quân đội. Suốt 76 năm qua, Quân đội Nhân dân Việt Nam đã làm nên nhiều điều kỳ diệu, trong đó có việc xây dựng, giữ gìn và phát triển các giá trị cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”. Các giá trị cao đẹp đó đã, đang và sẽ sống mãi trong lý trí và tình cảm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta, cũng như của anh em, bạn bè quốc tế.

Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” bao giờ cũng được phản ánh ở tầm cao, chiều sâu và phạm vi rất lớn hiện thực cuộc sống. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là một biểu tượng có tính điển hình, tiêu biểu và ở trình độ cao nhất, tạo nên nét đặc thù riêng, làm cho toàn bộ các phẩm chất quân sự Việt Nam khác căn bản với phẩm chất quân sự ở các quân đội nước khác. Phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” là nội dung căn bản nhất của bản chất quân đội ta. Quân đội ta mang bản chất của giai cấp công nhân, của dân tộc, từ Nhân dân mà ra, vì Nhân dân mà chiến đấu.

Biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” là sản phẩm lựa chọn của một dân tộc, cộng đồng về tiêu chí, nội dung, yêu cầu ứng xử bảo đảm cho tồn tại và phát triển hướng đến những giá trị chân – thiện – mỹ. “Bộ đội Cụ Hồ” cũng hình thành từ trong xã hội, từ sự lựa chọn của Nhân dân để tôn vinh về một mẫu nhân cách lý tưởng mà hướng con người xã hội vươn tới. Qua biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” có thể nhận biết toàn bộ những phẩm chất nhân cách, đức tính hy sinh, sự mô phạm trong quan hệ ứng xử với Đảng, Nhà nước, Nhân dân, dân tộc, trong nội bộ và cả với kẻ thù khi đối với tù, hàng binh bằng những thái độ có giá trị nhân đạo, nhân văn cao cả, có ý nghĩa tiến bộ xã hội rất lớn…

Trải qua các thời kỳ cách mạng của đất nước, dù trong bất cứ điều kiện hoàn cảnh nào, lúc thuận lợi cũng như lúc khó khăn, cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam luôn đoàn kết gắn bó mật thiết với Nhân dân, dựa vào Nhân dân để rèn luyện, chiến đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, biểu tượng phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” đang được cán bộ, chiến sĩ trong quân đội làm giàu giá trị từ những hành vi ứng xử, từ những hành động dũng cảm cứu dân trước đe dọa của thiên nhiên và đặc biệt là đang bảo vệ từng tấc đất, từng vùng trời, vùng biển, nơi hải đảo xa xôi… Ở đâu có bom đạn, có bão tố, có lũ lụt, có hạn hán, có dịch bệnh, có khó khăn vất vả, thiếu thốn đời sống văn hóa, tinh thần, ở đó có bộ đội về sát cánh đồng hành cùng với Nhân dân. Chính những quân nhân cách mạng, với tình yêu Tổ quốc mãnh liệt phấn đấu theo lý tưởng cao đẹp của Đảng, đã tạo nên những dòng chảy nhiệt huyết không ngơi nghỉ cho những nỗ lực cống hiến, hy sinh quên mình vì Tổ quốc, vì Nhân dân của cán bộ, chiến sĩ Quân đội Nhân dân Việt Nam. Dòng chảy đó được tiếp nối nhau từ thế hệ này sang thế hệ khác, để các giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trường tồn cùng lịch sử và tiếp tục lan tỏa trong đời sống xã hội… đồng thời đây cũng là tiền đề, là động lực, sức mạnh cho những sáng tạo ra những giá trị mới, để hoàn thiện nhân cách người quân nhân cách mạng, nhân cách “Bộ đội Cụ Hồ” trong điều kiện hoàn cảnh hiện nay.

Đặc biệt trong những năm gần đây, dưới sự lãnh đạo của Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ quân đội luôn hoàn thành tốt sứ mệnh bảo vệ, chăm lo và gắn bó máu thịt với Nhân dân; viết thêm những giá trị mới trong phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”. Đó là hình ảnh những đoàn quân đến với vùng sâu, vùng xa, nơi gian khó… để giúp dân khắc phục thiên tai, dịch bệnh, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Đó là hình ảnh về những sĩ quan Quân đội Nhân dân Việt Nam đầy bản lĩnh và trách nhiệm trong đội quân Gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc, thực hiện nghĩa cử quốc tế cao đẹp, góp phần bảo vệ sự bình yên, hạnh phúc cho nhân loại tiến bộ trên thế giới. Đó là những quân nhân cách mạng đang ngày đêm canh giữ vùng đất, vùng trời, vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ sự bình yên và nền hòa bình bền vững cho Nhân dân… Đặc biệt, trong những ngày qua, hàng triệu trái tim cả nước đang hướng về miền trung ruột thịt, nơi ghi dấu những hình ảnh cán bộ, chiến sỹ Quân đội Nhân dân Việt Nam đang cùng với Nhân dân khắc phục thiên tai, lũ lụt và sự hy sinh anh dũng của 13 cán bộ, chiến sỹ khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn ở Thủy điện Rào Trăng 3…, càng khẳng định một điều là khi bất cứ nơi đâu trên mảnh đất thiêng liêng của Tổ quốc xảy ra thiên tai, địch họa thì ở đó luôn có Bộ đội Cụ Hồ sẵn sàng xả thân bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhân dân. Quân đội luôn là lực lượng có mặt trước tiên, gắn bó mật thiết và là “tấm chắn” bảo vệ Nhân dân trước mọi hiểm nguy do thiên tai gây ra. Họ lặng lẽ công tác, thầm lặng cống hiến vô điều kiện để bảo vệ, phục vụ Nhân dân… Trong quá trình đó, nhiều cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh, trở thành biểu trưng sáng đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng trong điều kiện mới. Đó chính là minh chứng rõ ràng về sự giác ngộ cao độ và tinh thần sẵn sàng xả thân vì nước, vì dân của Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Phát huy giá trị từ biểu tượng “Bộ đội Cụ Hồ” là sức mạnh từ lương tâm, danh dự, từ niềm tự hào trước sự tôn vinh của xã hội và nó sẽ vượt lên, cho phép đẩy lùi những tác động của mặt trái kinh tế thị trường, sự chống phá của các thế lực thù địch.

Trong giai đoạn hiện nay, kẻ địch đang ráo riết thực hiện chiến lược “diễn biến hòa bình”, trong đó chúng coi trọng đẩy mạnh việc truyền bá lối sống thực dụng, suy đồi về đạo đức, lối sống, đề cao văn hóa hưởng thụ, tung hô “cái tôi cá nhân”… Đòi hỏi mỗi cán bộ, chiến sĩ trong quân đội hiện nay cần nhận thức, hiểu sâu sắc những giá trị phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, gắn bó máu thịt với Nhân dân; quan hệ gắn bó với đồng chí, đồng đội… tiếp tục nêu cao phẩm chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”, phát huy những thành tích, chiến công của 76 năm Đội quân công tác trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin yêu, mong đợi của Nhân dân, làm phong phú thêm những phẩm chất tốt đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ”, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ mới của đất nước. Kiên quyết bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa và Tổ quốc Việt Nam thân yêu xứng đáng với truyền thống của quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng: “Trung với Đảng, trung với nước, hiếu với dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”./.