Nhận diện âm mưu, thủ đoạn “Diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch trong tình hình mới

Thứ Tư, 30.09.2020, 20:36

“Diễn biến hòa bình” đã và đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ trên mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động đến mọi tầng lớp nhân dân. Những thách thức mới của “Diễn biến hòa bình” đang tiềm ẩn nhiều nguy cơ cho Đảng ta, Nhân dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước. Vậy những biểu hiện mới của “Diễn biến hòa bình” hòa bình là gì?

Sau hơn gần 35 năm đổi mới và hội nhập, Việt Nam Đang chuyển mình mạnh mẽ trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tăng trưởng kinh tế năm sau cao hơn năm trước. Đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Vị thế trên trường quốc tế ngày càng được khẳng định. Hiên nay, Việt Nam có quan hệ ngoại giao với 185 nước trên thế giới và cũng là nước ASEAN duy nhất có quan hệ đối tác chiến lược, đối tác toàn diện với 5 nước thường trực Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, các thành viên nhóm G7, G20. Việt Nam đã ký kết hơn 90 hiệp định thương mại song phương, gần 60 Hiệp định khuyến khích và bảo hộ đầu tư và nhiều hiệp định hợp tác về văn hóa song phương với các nước và tổ chức quốc tế. Nhờ đó nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng mạnh mẽ, đạt mốc kỷ lục trong năm 2018 với mức tăng trưởng GDP là 7,08%, đặc biệt trong khi nền kinh tế toàn cầu suy thoái vì do ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 thì Việt Nam vẫn giữ được mức tăng trưởng dương với mức tăng 2,62% so với cùng kỳ.

Những thành tựu mà Việt Nam đạt được trong những năm qua càng khiến cho các thế lực thù địch ráo riết tìm mọi cách chống phá thành quả của nhân dân ta. Đặc biệt thời gian gần đây chúng có nhiều điều chỉnh trong chiến lược “Diễn biến hòa bình”. Các thế lực thù địch đang thực hiện phương châm: Hành động chống phá thì quyết liệt, nhưng thủ đoạn phải rất mềm dẻo, vừa công khai, vừa bí mật đẩy mạnh các hoạt động thâm nhập, chui sâu, leo cao vào các tổ chức của ta để trong đánh ra, ngoài đánh vào.

Thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch bằng chiến lược “Diễn biến hòa bình” đối với cách mạng nước ta rất linh hoạt, phong phú và rất khó phân định một cách rạch ròi. Có thể nhận diện một số thủ đoạn mới trong chiến lược “Diễn biến hòa bình” cụ thể như sau:

Thứ nhất, thông qua con đường ngoại giao mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế để thúc đẩy quá trình tự diễn biến, tư chuyển hóa ở Việt Nam. Sự chuyển hướng này tác động mạnh mẽ vào chính sách ngoại giao của Việt Nam, từ đó tạo ra những đột biến trong tự chuyển hóa. Bằng các thủ đoạn tình báo tìm mọi cách làm cho Việt Nam mất cân bằng chiến lược trong quan hệ với các nước lớn. Kích động mâu thuẫn quan hệ giữa Việt Nam với các nước láng giềng và ASEAN. Tìm mọi cách phá vỡ quan hệ đặc biệt Việt Nam – Lào, chia rẽ quan hệ Việt Nam – Campuchia, quan hệ đối tác chiến lược Việt – Trung, Việt – Nga, hòng cô lập Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ hai, chúng mua chuộc, lôi kéo, kích động tâm lý những phần tử thái hóa, bất mãn, định kiến với chế độ ở nước ta, ngấm ngầm nhen nhóm, tổ chức xây dựng lực lượng, tổ chức chính trị đối lập để từng bước phá vỡ sự đoàn kết, thống nhất trong các tổ chức Đảng, Nhà nước và xã hội. Thủ đoạn thường dùng là lôi kéo, mua chuộc những cán bộ cao cấp đã về hưu nhất là số cán bộ bị kỷ luật hoặc có mặt chưa đồng thuận với đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước để góp ý, hiến kế với Đảng thư ngỏ, thư khẩn, sáng kiến pháp luật, tham gia đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Từ đó thổi phồng khuyết điểm, những khó khăn thiếu thốn, thiệt thòi về lợi ích so với đội ngũ cán bộ đương chức để kích động gây bức xúc trong dư luận xã hội.

Thứ ba, đẩy mạnh xâm nhập, tác động, hướng lái truyền thông Việt Nam theo ý đồ tự diễn biến, tự chuyển hóa. Họ đẩy mạnh việc làm giả các website, blog mạo danh các nhà lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các bậc lão thành cách mạng để lừa bịp dư luận, tạo độ tin cậy cho người đọc và thu hút người truy cập. Sau một thời gian khi đã thu hút một số lượng lớn người truy cập, chúng đăng tải dần các thông tin xấu độc theo tỉ lệ tăng dần cả về số lượng và mức độ bịa đặt, bóp méo sự thật làm cho người đọc lung túng trong việc tiếp nhận thông tin, dẫn đến những suy nghĩ lệch lạc và hành vi sai trái. Đặc biệt chúng triệt để lợi dụng mạng xã hội để nhanh chóng kết nối thành viên, truyền bá tư tưởng phản động, xuyên tạc đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; chia rẽ Đảng, Nhà nước với nhân dân; tung tin địa bặt reo rắc sự hoài nghi trong xã hội nhất là trong các vấn đề nhậy cảm.

Thứ tư, ráo riết thực hiện “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực giáo dục – đào tạo để chuyển hóa Việt Nam. Họ xác định giáo dục – đào tạo là một trong những mũi đột phá, là con đường ngắn nhất, hiệu quả nhất để thực hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa. Chúng ta sức quảng bá, tô vẽ, khuếch trương nền giáo dục phương Tây, coi đó là điểm đến lý tưởng, con đường duy nhất để thế hệ trẻ Việt Nam có điều kiện làm dạng dỡ tương lai, mở mang tiền đồ của đất nước. Bằng các thủ đoạn như tổ chức các hội thảo, tọa đàm, triển lãm du học, thăm quan các trường đại học danh tiếng nhằm thu hút sinh viên Việt Nam du học, tạo ra một thế hệ cán bộ Việt Nam thân phương Tây để sau này nắm dần các cương vị trọng yếu trong nền kinh tế xã hội và thậm chí trong hệ thống chính trị.

Thứ năm, tiếp tục gia tăng các hoạt động nhằm “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Mục đích không có gì khắc hơn của họ là làm cho lực lượng vũ trang ta mất phương hướng chính trị, từ bỏ mục tiêu chiến đấu, bị vô hiệu hóa. Chúng xuyên tạc các sự kiện lịch sử có Quân đội ta tham gia. Thổi phồng khuyết điểm của một vài cá nhân đơn vị Quân đội, Công an hòng làm mất uy tín của toàn lực lượng. Bằng những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, chúng tâm nhập, móc nối, cài cắm người có tư tưởng chống đối vào lực lượng Quân đội, Công an, triệt để lợi dụng mặt trái của nền kinh tế thị trường, tệ nạn xã hội, những hiện tương tiêu cực để xuyên tạc bản chất truyền thống cách mạng của Quân đội, Công an, làm phai nhạt hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, Công an nhân dân.

Nhận diện rõ âm mưu thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt của các thế lực thù địch đối việc thực hiện chiến lược “Diễn biến hòa bình” ở Việt Nam hiện nay là yêu cầu nhiệm vụ cấp bách và là trách nhiệm chính trị của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Đòi hỏi các cấp, các ngành, các lực lượng phải tích cực, chủ động đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình trong tình hình mới, góp phần bảo vệ vững chắc chế độ xã hội chủ nghĩa mà nhân dân ta đang ra sức xây dựng