Không thể bôi lem tình hình chính trị tại Việt Nam

Thứ Hai, 28.12.2020, 10:44

Theo thông báo được đưa ra, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ 25/01 đến 02/02/2021. Điều này cũng đồng nghĩa với việc Đại hội đang đến rất gần. Trong những ngày “chạy nước rút” đến Đại hội, hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, chống đối, cơ hội chính trị đang được tăng cường, với nhiều thủ đoạn khác nhau.

Đối tượng Nguyễn Lân Thắng nhiều lần có hành vi xuyên tạc thông tin

Bộ mặt thật của “bầy sói”

Đại hội Đảng là sự kiện chính trị quan trọng. Tại Việt Nam, Đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước và xã hội. Đồng thời, Đảng là một bộ phận đặc biệt quan trọng cấu thành nên hệ thống chính trị. Chính vì vậy, Đại hội Đảng cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng, mang tính quyết định đến tương lai chính trị của đất nước trong giai đoạn tiếp theo.

Nằm trong chiên dịch tấn công chống phá Đảng cộng sản và xóa bỏ sự hiện diện của chủ nghĩa xã hội trên thế giới, các thế lực thù địch cũng như các lực lượng phản cảnh mạng ra sức tấn công chống phá Đại hội của ta, coi đây là một góc đột phá để làm suy yếu vai trò lãnh đạo của Đảng, phá vỡ khối đoàn kết giữa Đảng với quần chúng nhân dân.

Trong bối cảnh Hoa Kỳ, một quốc gia có thể chế chính trị khác với Việt Nam, là “thủ lĩnh” của thế giới tư sản, đồng thời cũng là một quốc gia đã từng đương đầu trực diện với Việt Nam vừa tiến hành bầu cử Tổng thống, các đối tượng cơ hội tiến hành so sánh với hoạt động bầu cử tại Việt Nam để tô vẽ ra những bức tranh nguệch ngoạc, lệch lạc về tình hình Việt Nam. Theo đó, luận điệu được các đối tượng ra sức lan truyền là “Đảng cộng sản Việt Nam tự bầu bán nhau, tự vô tay khen nhau chả phải nhọc công làm chiến dịch để dành phiếu bầu của người dân như bầu cử tại Mỹ”. Không dừng lại ở đây, các đối tượng còn vu khống Việt Nam kiểm soát thông tin, vu khống ngành tuyên giáo ngăn ngăn chặn hoạt động tự do báo chí. Vô văn hóa và thiếu đạo đức hơn, một số đối tượng còn sử dụng những từ ngữ miệt thị, đặt những biệt danh lệch lạc, xấu xa cho cán bộ lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước ta. Điều này thể hiện rõ bộ mặt thật đầy xấu xí, tiêu cực, vô đạo đức, vô lương tâm của một số kẻ núp bóng nhân quyền nhưng lại thực hiện các hành động chống phá đất nước.

Bức tranh toàn diện về đời sống chính trị của Việt Nam

Trong luật pháp quốc tế có một nguyên tắc vô cùng quan trọng là quyền dân tộc tự quyết. Trong đó, các quốc gia có quyền tự lựa chọn cho mình chế độ chính trị, kinh tế – xã hội phù hợp với mục tiêu, định hướng phát triển và các giá trị văn hóa bản địa. Các quốc gia có quyền lựa chọn con đường phát triển của mình mà không bị lệ thuộc bởi bất kỳ quốc gia nào.

Việc tại Việt Nam chỉ có duy nhất Đảng cộng sản là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội là kết quả của quá trình đấu tranh lâu dài, phù hợp với tiến trình phát triển của lịch sử Việt Nam. Hành động so sánh thể chế chính trị của Việt Nam với Hoa Kỳ hay các quốc gia khác như một số đối tượng đang rêu rao là một sự so sánh khập khiễng, thiển cận, không phù hợp và đi ngược lại nguyên tắc của luật pháp quốc tế.

Như đã nói ở trên, mỗi quốc gia có đời sống chính trị của riêng mình cũng như phương thức lựa chọn lãnh đạo của riêng mình. Nó tùy thuộc vào các quy định của Hiến pháp, tùy thuộc vào thể chế, tùy thuộc vào mô hình tổ chức và thực hiện quyền lực nhà nước tại mỗi quốc gia. Vì vậy, việc xuyên tạc hoạt động bầu cử tại Việt Nam, vu khống Việt Nam thiếu tự do, dân chủ là những nhận định phiến diện, cá nhân, thiển cận.

Xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh để lãnh đạo đất nước phát triển

Đại hội XIII đang đến rất gần. Với vai trò là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội, chỉ khi nào Đảng thực sự trong sạch, vững mạnh thì khi đó đất nước mới vững mạnh. Một Đảng mạnh khi nó tập hợp những con người có tinh thần cách mạng, có tâm, có tầm, có tài, có đạo đức.

Đại hội XIII không chỉ là thời điểm để chúng ta tổng kết, đánh giá giai đoạn cách mạng của Đại hội trước cũng như đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho giai đoạn cách mạng tiếp theo mà quan trọng hơn, đây là lúc chúng ta lựa chọn nhân sự lãnh đạo Đảng. Nếu có sự sai lầm trong lựa chọn nhân sự thì cái giá phải là là vô cùng đau đớn và nguy hiểm.

Công tác nhân sự phục vụ Đại hội về cơ bản đã được sàng lọc, đánh giá tổng quát. Tuy nhiên, sự cẩn trọng không bao giờ là thừa, rất mong các vị đại biểu tham dự Đại hội XIII sẽ phát huy tối đa sức lực, trí tuệ để nhận định, đánh giá, lựa chọn những con người có đủ năng lực, trí tuệ, đạo đức ngồi vào các vị trí lãnh đạo cấp cao của Đảng. Việc lựa chọn được lãnh đạo xứng đáng cũng đồng nghĩa với việc chúng ta có một bước đi dài trong sự nghiệp cách mạng của giai đoạn tiếp theo.