BBT

Nơi lưu trữ những bài viết của các Ban Biên Tập, các bài viết được chọn lựa kỹ càng được lấy từ các nguồn tin đáng tin cậy

Hết ngày mai, chúng mình sẽ trở thành nước công nghiệp!

Thứ Tư, 30.12.2020, 09:35

Hết ngày mai, chúng mình sẽ trở thành nước công nghiệp

Đây là một chiếc xe của Thuận Thành Environment- một trong những DN có tỉ suất lợi nhuận cao đến khó tin.

Cụ thể: có những năm Thuận Thành lãi đến 4 đồng sau thuế trên 10 đồng doanh thu.

Nghề chính của Thuận Thành là gì?

Là “đổ rác” cho Samsung.

4 năm đổ rác: 1.104 tỉ đồng lợi nhuận sau thuế.

Nhưng Thuận Thành cũng giống như một lời mai mỉa.

Chẳng hạn với con số lãi 4 tỉ USD vừa được tung hô (trong tương quan dìm hàng với khoản lỗ 11.500 tỉ của formosa) thì thật ra Samsung đang đóng thuế gần như không đáng kể dù con số tuyệt đối là hàng ngàn tỉ.

Chẳng hạn Sam Bắc Ninh: Lãi trước thuế 37.364 tỉ, sau thuế 35.029 tỉ. Sam Thái Nguyên, trước thuế 48.554 tỉ và sau thuế 46.083 tỉ.

Có nghĩa là thuế thu nhập doanh nghiệp của Sam bắc Ninh chỉ 6,25% và Sam Thái Nguyên chỉ 5,1%. Vietsub phát nữa; Cứ lãi 100 đồng thì Sam chỉ phải đóng thuế 5-6 đồng. Mở ngoặc thêm, trong khi thuế TNDN ở VN là 20%.

Nghèo thì phải nín. Nhất là khi doanh thu Samsung tương đương 26% GDP VN, đóng góp rất lớn vào tăng trưởng GDP, tạo ra vô số việc làm.

Và, như Thuận Thành, đổ rác thôi cũng thành cmn tỉ phú.

Nhưng như thế này thì bao giờ chúng mình mới có một samsung? với thân phận đổ rác, bán rẻ bắp tay và sướng rơn với tiền của người khác?!

Mà mai là hết 2020, chúng mình thành nước công nghiệp rồi đấy.

Theo FB Đào Tuấn